50 - Nespěšný (V.Mýto)

37 - Kopecký J. (Peak sport)

35 - Pek (Jenišovice)

34 - Lustyk (Peak sport)

33 - Javůrek (Sloupnice)

29 - Tměj (Proseč)

25 - Štancl ml. (V.Seč)

24 - Záleský (Hokej sport), Koš (V.Mýto)

16 - Doležal M., Brejcha (oba V.Seč), Kořízek, Vytlači, Vytlačil (oba Hokej sport), Měšťan, Mokrejš (oba V.Mýto)

15 - Doležal Jar., Kment (oba V.Seč), Vomočil (Sloupnice), Vopařil (Příluka), Růžička (Čistá), Stříteský (Peak sport), Otta (V.Mýto), Novák J. (Makov)

14 - Růžička (Hokej sport)

13 - Hromádka (Proseč), Cibulka (Příluka), Pecháček (Čistá), Štancl st. (V.Seč), Sedlický (Peak sport), Vostřel (Opatov)

12 - Vašinka (Hokej sport), Němeček M. (V.Mýto), Maršík (Čistá), Ráb (Č.Třebová), Menc M. (Proseč)

11 - Kovář (Čistá), Knap (Hokej sport), Kupka (Sloupnice), Houser (Proseč)

10 - Mikulecký M. (Sloupnice), Střeštík (Peak sport), Vomočil M. (V.Seč), Petruň (Opatov)

  9 - Jiruše M. (Peak sport), Novák L. (Jenišovice), Henych (V.Seč), Hajsler (Č.Třebová), Chvojka (Jenišovice), Šmejda (Příluka), Auer (Hokej sport)

  8 - Frňka, Vomáčka, Číp (všichni Čistá), Mikulecký L.(Sloupnice), Tměj, Pospíšil ml., Barcal (všichni Makov), Kareš, Fabian (oba Č.Třebová), Bárta, Simon, Novák J. (všichni Jenišovice), Šplíchal M. (Proseč), Hájek (Fitcentrum)

  7 - Kmošek (Čistá), Šrut (Jenišovice), Šplíchal F. (Proseč), Mikulecký J., Štarman (oba Sloupnice), Vomočil J. (V.Seč), Němeček J. (V.Mýto), Šimek M. (Příluka)

  6 - Vancl (Sloupnice), Šplíchal (V.Mýto), Vopařil ml. (Makov), Jetmar, Rambousek (oba Čistá), Kudrna, Dobeš M., Pentek (všichni Fitcentrum), Marek (Proseč)

  5 - Řehák, Vavřina (oba Č.Třebová), Ryšan (Čistá), Melichar, Černý (oba Fitcentrum), Sejkora (Peak sport), Pirkl (Sloupnice), Štegner (Hokej sport), Pitra (Jenišovice), Zeida (V.Mýto)

  4 - Novotný, Šauer (oba Jenišovice), Klement (V.Mýto), Třasák (Čistá), Musil (Fitcentrum), Vašátko ml., Broulík st., Kolda, Vašátko st., Vašek R. (všichni Opatov), Drahoš (Proseč), Kovář (Hokej sport), Šplíchal (Sloupnice), Kroulík (Č.Třebová), Renza M., Sláma (oba Příluka), Vičar, Flídr (oba Fitcentrum)

  3 - Nováček P., Pala (oba Hokej sport), Dobroucký Mi., Palán, Maštera (všichni Č.Třebová), Kyncl, Baumgartl, Grulich (všichni V.Seč), Jána, Janecký (oba Sloupnice), Drahoš, Jelínek (oba Příluka), Pospíšil st., Láf, Mikulecký (všichni Makov), Halbrštát, Mrštný (oba Opatov), Faltys, Plášek (oba Peak sport), Gregor, Menc V. (oba Proseč), Pop (Jenišovice)

  2 - Kuška, Bajer (oba V.Mýto), Kašpar (Sloupnice), Sejkora, Kvapil (oba Proseč), Stach M., Stach P. (oba Jenišovice), Bureš (Opatov), Němec M., Nováček J. (oba Hokej sport), Bauer, Štěrba, Chadima, Renza F. (všichni Příluka), Buřval, Vokas (oba Makov), Juruj, Fila (oba Fitcentrum), Novák, Pravec, Jiruše J. (všichni Peak sport), Jirsák, Vostrčil, Novák (všichni V.Seč), Mikulecký, Stráník (oba Čistá), Frajdl (Č.Třebová)

  1 - Beránek (Proseč), Syrový, Horák (oba V.Mýto), Kopecký, Bělka (oba Čistá), Cach, Češka, Ruda, Jandík, Schögl, Rosendorf (všichni Fitcentrum), Beránek, Mařáček, Nesejt (všichni Č.Třebová), Bečička (Makov), Motyčka (Peak sport), Smejkal, Zajíček, Pánek (všichni Jenišovice), Šplíchal, Lettl (oba Příluka), Vopařil (Hokej sport), Doležal Ji., Famfulík,Herold (všichni V.Seč), Broulík ml. (Opatov), Voleský, Váňa (oba Sloupnice)

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.